História

Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá pracovala v malom nábytkárskom podniku Družba n. p. v Trenčíne, viedla v apríli l954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomenným názvom. Tento názov Družba zároveň symbolizoval postavu svadobného družbu z obradového zvykoslovia v trenčianskom regióne.

1954-1964

Začiatky činnosti súboru boli veľmi ťažké. Nacvičovalo sa po pracovnej smene v priestoroch skladov nábytku. Prvým zriadovateľom súboru bol ZK ROH n.p. Družba v Trenčíne. Kolektív súboru tvorilo l0 tanečných párov, 6 členná cimbalová hudba Ladislava Zaťka a 2 speváčky Jozefína Čajová a Julia Repová. Prvé tance - choreografie Na kĺby, Na dva kroky, Mazurky, Vodená z Kubry a Ručníkový zo Soblahova začali nacvičovať Emília Fraňová-Hrebíková a Ľudmila Štrkolcová-Vašková.

   Od roku l958 pôsobila v súbore Heda Šimoneková ako choreografka a umelecká vedúca spoločne s Milanom Majtásom, ktorý viedol ľudovú hudbu. Zároveň upravoval hudobné skladby a upravoval hudbu k tancom; spoločne so Štefanom Trusinom boli i harmonikármi súboru. Heda Šimoneková značne rozšírila reperetoár súboru o tance a piesne najmä z oblasti Myjavy (Vohľady), Terchovej (Na tráve), Horehronia (Šórový), Podpoľania (Z očovských grúňov), Zemplína (O šatôčku, Východoslovenská veselica) a Šariša ( Horu, Na muzike u Šarišu ).

   Za toto obdobie mal súbor 420 vystúpení a pracovalo v ňom viac ako 200 členov.

Vedúci súboru:O. Fabuš, J. Meszároš, Š. Trusina

Umeleckí vedúci :E. Fraňová, Ľ. Vašková, H. Šimoneková, M. Majtás

Organizační vedúci:O. Fabuš, M. Popelár, J. Meszároš

Vedúci ľud. hudby:L. Zaťko, M. Majtás , Š. Trusina

Predníci ľud. hudby:L. Zaťko, L. Szabatfy, R. Rapaič

Vedúci tanca:Ľ. Vašková, A. Trusinová, J. Hromádková, E. Tilandy, J.Mikolášek

Krojári:M. Popelár, J. Popelárová

Sólisti - spev:J. Repová, J. Čajová, R. Burzíková, E. Blažeková, H. Blažeková, A. Cagalinec

Sólisti - tanec:A. Trusinová, E. Fazekašová, E. Nagyová, E. Jarásková, M. Zajačková, Z. Marková, L. Skladaná, D. Jariabková, J. Špaček, J. Meszároš, Š. Bulko, G. Mandinec, K. Benedikt, A. Marko, E. Tilandy, J. Mikolášek, P. Šedivý, P.Heger, Š. Sadovský,...